Ga naar hoofdinhoud
Aflevering #9 Schuldig (S02) van Echte Oogappels Luister nu

Het belang van het juiste belang.

  • Blog

Eigenbelang, Welbegrepen eigenbelang, Overbruggend belang.

In hoeverre zijn we in staat om belangeloos voor een vriendschap, een relatie of voor onze kinderen te kiezen.

Je zou zeggen dat het laatste wellicht vanzelfsprekend is.
Dat we het belang van kinderen altijd boven ons eigen belang stellen.
Of indien nodig hun belang vanuit een welbegrepen eigenbelang benaderen.

De dagelijkse praktijk laat zien dat een belangenafweging sowieso niet eenvoudig is voor ouders.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. 
Met één gemene deler: het vermogen tot het onderscheiden van het eigenbelang, welbegrepen eigenbelang of overbruggend belang.

  • Het eigenbelang: gaat over wat jij belangrijk vindt voor jouwzelf.
  • Het welbegrepen eigenbelang: gaat erom dat er rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden waarbij de intentie bestaat dat een ieders belang wordt behartigd.
  • Het overbruggend belang: gaat over dat je je bewust bent van je eigen belang, maar dat deze geparkeerd wordt om het belang van het kind voorrang te kunnen geven.

Bewust of onbewust is hierin cruciaal. 

De meeste ouders zijn zich hiervan niet bewust.
De eigen historie speelt hierin een grote rol.
Bijvoorbeeld wanneer je als kind zelf nooit hebt ervaren dat jouw belang ertoe deed. Of dat er een zo’n groot overlevingsmechanisme vanuit het verleden zit, dat deze bepaalt hoe een ouder acteert in het hier en nu. Waardoor het eigen belang dominant zou kunnen zijn.
Of dat er juist zonder bewustzijn altijd gekozen wordt voor het gevraagde of geëiste belang van het kind. 

De belangenafweging is gebaseerd op het feit in hoeverre jij hebt geleerd om het belang van een ander te kunnen scannen, herkennen, erkennen met het daaropvolgend vermogen het belang van de ander ruimte te kunnen geven. Of indien nodig voorrang te bieden.

Wanneer kinderen vastlopen in de relatie met hun ouders (of met een ouder) dan ligt het wel of niet afwegen van een belang vaak als een obstakel in de weg.
Kinderen willen niets liever dan dat hun belang het enige belang is.
En dat is logisch. 
Wanneer kinderen ervaren dat ouders daar te weinig oog voor hebben, dan komen ze in opstand of lijden in een stille weerstand.

Kinderen willen hoe dan ook erkent worden in de afweging van hun belangen.

Zij kunnen niks met alleen het eigen belang van hun ouders.
Aangezien dat niet over hen gaat.
Met andere woorden “het eigenbelang” van een ouder op zich, is in het ouderschap per definitie ondergeschikt.

Het welbegrepen eigenbelang waarbij zowel het belang van de ouder als het belang van een kind wordt benaderd heeft juist een belangrijke functie.
Bijvoorbeeld wanneer je het als ouder prettig vindt wanneer een kind niet altijd de hort op is, maar ook geregeld thuis.
Je vindt dit als ouder fijn voor jezelf maar tevens vind je het belangrijk voor je kind dat hij of zij aangesloten blijft bij het gezin. 
Dan kun je samen tot een compromis komen. Waarbij beide belangen ruimte krijgt.

En soms is het nodig dat een ouder haar of zijn eigenbelang aan de kant schuift, ook al speelt deze een belangrijke rol voor jou als vader of moeder, dan toch besef je dat het kind iets anders nodig heeft. Dan overbrug je je eigen belang naar dat van je kind. Het overbruggend belang.
Bijvoorbeeld wanneer een kind met gegronde en gezonde redenen (dit benoem ik met klem) aangeeft liever bij de andere ouder te willen gaan wonen.

Wanneer een kind merkt dat het eigenbelang van een ouder dominant is, dan loopt een kind eigenlijk tegen de muur van de historie van een ouder. Doordat deze ouder de controle wil houden, de strijd met de andere ouder voorrang geeft of een kind nodig heeft in plaats van andersom.  

Wanneer een kind de ruimte ervaart om het eigenbelang te benoemen en daarin ook gehoord wordt, waarbij er een overweging plaatsvindt, dan wordt het kind erkend en gezien.

Kortom het vermogen om belangen af te kunnen wegen vanuit het eigenbelang, welbegrepen eigenbelang of overbruggend belang en daar vervolgens in te kunnen schakelen in het hier en nu is van uitermate belang in de relatie met je kind.

Voor nu en de toekomst.